Protokół pomiarów natężenia oświetlenia

Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą być przeprowadzane co najmniej raz w roku
Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego obejmuje szereg czynności, których celem jest sprawdzenie prawidłowego działania systemu i jego zgodności z obowiązującymi przepisami.
1. Badania funkcjonalne: 
 • Sprawdzenie poprawności działania opraw awaryjnych, zasilaczy awaryjnych oraz baterii. 
 • Test funkcjonalny oświetlenia drogi ewakuacyjnej, oświetlenia stref otwartych i oświetlenia stref wysokiego ryzyka. 
 • Weryfikacja czasu podtrzymania zasilania awaryjnego. 
 • Kontrola działania automatycznego testu miesięcznego. 
 • Sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania opraw oświetlenia ewakuacyjnego w trybie awaryjnym. 
2. Oględziny: Dokładne oględziny opraw awaryjnych, kloszy, dyfuserów i innych elementów systemu pod kątem uszkodzeń mechanicznych, korozji, zabrudzeń i innych nieprawidłowości. 
 • Weryfikacja poprawności oznakowania opraw awaryjnych i znaków bezpieczeństwa. 
 • Sprawdzenie stanu okablowania i połączeń elektrycznych. 
3. Pomiary: 
 • Pomiar natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych, w strefach otwartych i strefach wysokiego ryzyka. 
 • Weryfikacja równomierności rozkładu światła. 
 • Sprawdzenie wartości napięcia i prądu w obwodach zasilania awaryjnego. 
4. Dokumentacja: 
 • Sporządzenie protokołu z przeglądu, zawierającego opis wykonanych czynności, stwierdzone nieprawidłowości i zalecenia dotyczące usunięcia usterek.

Pomiary natężenia oświetlenia

Podstawowe informacje dotyczące pomiarów oświetleniowych:
Czym jest natężenie oświetlenia? Natężenie oświetlenia to wielkość fizyczna określająca ilość światła padającego na daną powierzchnię. Jednostką natężenia oświetlenia jest luks (lx). Im wyższa wartość luksa, tym jaśniejsze jest oświetlenie. Dlaczego wykonuje się pomiary natężenia oświetlenia? Pomiary natężenia oświetlenia są ważne z kilku powodów: 
 • Zapewniają odpowiednie warunki do pracy i nauki: W zależności od rodzaju wykonywanej pracy lub nauki, wymagane są różne poziomy natężenia oświetlenia. Na przykład, osoby wykonujące prace precyzyjne potrzebują jaśniejszego oświetlenia niż osoby wykonujące prace fizyczne. 
 • Zapobiegają zmęczeniu wzroku: Niedostateczne oświetlenie może powodować zmęczenie wzroku, bóle głowy i inne problemy ze wzrokiem. 
 • Zwiększają bezpieczeństwo: Odpowiednie oświetlenie może poprawić widoczność i zmniejszyć ryzyko wypadków. 
 • Spełniają normy prawne: W wielu miejscach, takich jak biura, szkoły i zakłady pracy, obowiązują normy dotyczące natężenia oświetlenia. 
Jak wykonuje się pomiary natężenia oświetlenia? 
Pomiary natężenia oświetlenia wykonuje się za pomocą luksomierza. Luksomierz to przyrząd, który mierzy ilość światła padającego na jego czujnik.
 
Przed wykonaniem pomiarów należy określić siatkę pomiarową, czyli rozmieszczenie punktów, w których będą dokonywane pomiary. Siatka pomiarowa powinna być dostosowana do rodzaju pomieszczenia i wykonywanej pracy.
 
Pomiary należy wykonywać w warunkach typowych dla danego pomieszczenia. Oznacza to, że w pomieszczeniu powinny być włączone wszystkie lampy, a okna powinny być zasłonięte lub otwarte w zależności od pory dnia. 
 
Wyniki pomiarów należy zanotować w protokole pomiarowym.
W protokole powinny znaleźć się informacje o: 
 • dacie pomiaru 
 • miejscu pomiaru 
 • użytym luksomierzu 
 • siatce pomiarowej 
 • wynikach pomiarów
 • dacie następnych pomiarów 

Kto może wykonywać pomiary natężenia oświetlenia?

Pomiary natężenia oświetlenia mogą wykonywać osoby które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Mogą to być osoby z wykształceniem elektrycznym lub osoby przeszkolone w zakresie pomiarów oświetlenia.
 
Dodatkowe informacje dotyczące podstaw prawnych nakazujących wykonywanie pomiarów oświetleniowych.
nowoczesny luksomierz, miernik wzorcowany, pomiary oświetlenia awaryjnego
natężenie oświetlenia, miernik CEM, oprawy awaryjne, oprawy ewakuacyjne, badanie natężenia oświetlenia
Jakie mierniki używa się do pomiarów oświetlenia?
Do pomiarów oświetleniowych służą luksomierze  
Podczas wyboru luksomierza należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak:
 • dokładność i czułość
 • zakres pomiarowy i funkcje
Oto kilka dodatkowych informacji o luksomierzach: 
Luksomierze zazwyczaj składają się z fotodetektora i filtra. Fotodetektor mierzy ilość światła padającego na niego, a filtr przepuszcza tylko określone długości fal światła. Luksomierze są kalibrowane za pomocą wzorcowego źródła światła. Zapewnia to dokładność pomiarów. Luksomierze mogą być używane do pomiaru zarówno światła naturalnego, jak i sztucznego.
pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, lampy ewakuacyjne exit, natężenie oświetlenia
pomiary lamp awaryjnych, akumulator lampy awaryjnej, protokół pomiarowy, wzorcowany luksomierz, świadectwo wzorcowania luksomierza

Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach należy wykonywać pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
Regularne pomiary pozwalają na sprawdzenie, czy instalacja oświetlenia awaryjnego spełnia określone normy i zapewnia odpowiedni poziom natężenia światła w razie awarii zasilania podstawowego.
 
Kiedy należy wykonywać pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego? 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2011 Nr 231, poz. 1395), pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy wykonywać przynajmniej raz w roku. Częstotliwość pomiarów może być zwiększona w zależności od rodzaju obiektu i zagrożeń z nim związanych. Na przykład w obiektach o podwyższonym ryzyku pożarowym pomiary mogą być wymagane częściej. Jak wykonywane są pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego? Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonuje się przy użyciu luksomierza. Urządzenie to mierzy natężenie oświetlenia w luksach (lx).

Pomiary należy przeprowadzać w następujących miejscach: 
 • na drogach ewakuacyjnych, w tym na schodach, korytarzach i przejściach. 
 • w pobliżu wyjść ewakuacyjnych i znaków bezpieczeństwa. 
 • w pomieszczeniach, w których mogą przebywać osoby o ograniczonej mobilności. 
Podczas pomiarów należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: 
 • Poziom natężenia oświetlenia powinien być zgodny z normami PN-EN 1838 i PN-EN 50 172. 
 • oświetlenie powinno być równomiernie rozmieszczone na całej długości drogi ewakuacyjnej. 
 • oprawy oświetleniowe powinny być czyste i sprawne. 
Zaleca się, aby pomiary były przeprowadzane przez firmy specjalizujące się w pomiarach oświetlenia. Firmy takie posiadają odpowiedni sprzęt i wiedzę, aby zapewnić dokładność pomiarów.
roczny przegląd oświetlenia, przegląd i pomiary, protokoły z pomiarów oświetlenia
pomiary oświetlenia w kuchni
pomiary oświetleniowe, oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, natężenie oświetlenia, pomiary natężenia oświetlenia, luksomierz
oświetlenie pomieszczeń
pomiary oświetleniowe, oświetlenie tunelu, oświetlenie robocze, pomiar natężenie oświetlenia, doświadczony pomiarowiec
oświetlenie w tunelu
pomiary oświetlenia awaryjnego, lampy ewakuacyjne, protokół pomiarów oświetlenia
piwnica lampy exit
pomiary oświetleniowe, biuro oświetlenie, oprawy oświetleniowe, sprawdzenie oświetlenia, protokół pomiarowy, protokół powykonawczy
budynek biurowy - oświetlenie
przegląd oświetlenia, biuro oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, sprawdzenie oświetlenia, protokół pomiarów oświetlenia, protokół powykonawczy oświetlenia
oświetlenie biura
protokół pomiarów natężenia oświetlenia, oświetlenie biura, pomiary oświetlenia
obowiązkowe badania natężenia oświetlenia, BHP a oświetlenie stanowisk pracy, przepisy dotyczące pomiarów oświetleniowych
pomiary oświetlenia w biurach
tel. 501 756 358
(c)2021, Elektryk Milanówek Mazowsze
Liczba odwiedzin: 594545
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem